Twilight Hidden Letters קחשמ

מכתבים מוסתרים דמדומים (Twilight Hidden Letters):

לפתח את תשומת לבך במכתבים זה מרגש משחק דמדומים מוסתרים. אתה צריך למצוא את כל האותיות המוסתרות בתמונה. יחד עם גיבורי סרט פולחן הפופולרי שתמלא תפקיד זה מהר מאוד ואתה תעבור לרמה הבאה. רשימה של מכתבים שנכתבו בתחתית המסך. זכוכית מגדלת תעזור לך למצוא את האותיות המוסתרות.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות