משחק דם אדום באינטרנט

                                  Blood red קחשמ

דם אדום (Blood red):

!ותוא ףודרת אל איהש רבד לכ תושעלו ,הירחא אובל טילחה אוה ,ותומ רבודמ רובע הכחי !הדעונ הלש הרטמל וב שמתשהל ,םלועה ןברוח תא אשונ ךלש רואה אוה ךלש קשנה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות