משחק קרב על שליטה בעולם באינטרנט

                                  World Domination Battle קחשמ

קרב על שליטה בעולם (World Domination Battle):

.המודכו ,םלועה לע טלתשהל וסינש ,םלועב םירוטטקידה לכ תא ףסא ,הזה קחשמב .ברקל עיגהלוקחשל הצור התאשתומדרחב .ףקתה תא גיצי לוהינ .קשנ תוקינכטוולשמ יפוא שי דחא לכל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות