משחק קרב על שליטה בעולם באינטרנט

                                  World Domination Battle קחשמ

קרב על שליטה בעולם (World Domination Battle):

.המודכו ,םלועה לע טלתשהל וסינש ,םלועב םירוטטקידה לכ תא ףסא ,הזה קחשמב .ברקל עיגהלוקחשל הצור התאשתומדרחב .ףקתה תא גיצי לוהינ .קשנ תוקינכטוולשמ יפוא שי דחא לכל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות