משחק כדורי בדולח באינטרנט

                                  Crystal Balls קחשמ

כדורי בדולח (Crystal Balls):

.הדיפקב תובשוחמ תויהל תבייח ךלש הלועפה לכ יכ ,עגרל וליפא םמעתשהל ךל ןתיי אל םי .םירודכ עבצב ותוא רתוי וא השולשמ בכרומ ,תדחואמ הצובק ךותל םילפונ ויה םה ובש םו
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות