משחק דייג מאושר באינטרנט

                                  Happy Fishing קחשמ

דייג מאושר (Happy Fishing):

.גודל תכלל טילחהש ןושארה רבדה ,םיה לע חונל יתאב .ןטק יא לע לקד ץעל תחתמ חונ םוקמ תרחבש ללגב ,אל המלו .םיעלות לש םיוסמ גוס ךירצ םהמ דחא לכו םינררב דואמ םה םיגד ,דיימ ךתוא ריהזהל ךי !ךכ רחא המיעט ברע תחורא תא סופתל בוט לזמ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות