משחק סושי סודוקו באינטרנט

                                  Sushi Sudoku קחשמ

סושי סודוקו (Sushi Sudoku):

.םיעט יד קחשמ .ישוסוםיוות ,םירפסמ - הזחמה תויומדלתויורשפא שולש תומייק .ץראה ןמשתורשפא לע םיצילממ ונא .ועפשוי אל םיללכה,רחבת המ הנשמ אל .רכיכב תויוליפכ לבקל אלש חירא לכ לש תקדקודמ הניחב
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות