משחק בלש מקנא באינטרנט

                                  Detective jealous קחשמ

בלש מקנא (Detective jealous):

.רבח הל שי ידמ ןכוסמ ידמל עוגר אוה עגרכש הדליו הציפנ תבורעת הז - לגלגתה דחא ןמ .הרענה דגנ תויאר ףוסאל ול רוזעת התאו אנקמ שלבה - ונלש רוביגה .תודוקנ לבקת הדליה וב יטנקיפ בצמב םלצל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות