משחק חייזרי צייד באינטרנט

                                  Alien Hunter קחשמ

חייזרי צייד (Alien Hunter):

.דבל ולש תיללחה לע ןגהל רומא היהש ,הדלי םחול ,ןקחשה תומד .תופקתהה לכ תא דימשהל לגוסמ רשא ,המצע בר רזיל חדקא ,הידיב .ביוא תופקתה ינפמ חורבל תוסנלו גואדלו ולש םירושיכה לכ תא תוארהל איה ךלש המישמה !קחשמה תינולחב ןתוא תופצל ,לבגומ םהייח רפסמ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות