משחק םיִגָלְׁש תֶלֹוּפַמ באינטרנט

                                  Avalanche קחשמ

םיִגָלְׁש תֶלֹוּפַמ (Avalanche):

.תלופמה ןמ לצניהל בייח תלופמה חטש ןבלה קולבה לכ תא הסכי בורקב ררועתה שעגה רה , .תלופמה קחרתהל םהילע ץופקל ןכמ רחאלו ,שותכ אל ידכ ,עתריהל םיכירצ םה לבא ,הלעמל .םיצח ךשמה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות