משחק דרגון האנטר באינטרנט

                                  Dragon Hunt קחשמ

דרגון האנטר (Dragon Hunt):

.הוולשו טקש דימת היה ץראה רודכ לע היה תאז תושעל קר אלו הלאה תויחה לכ םע דדומתה .תורחא תכל יבכוכ לש םיקיודמו םיעובק םיבשות תויהלו ונלש תכל בכוכ לש םינוקרד תא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות