America strickes back קחשמ

אמריקה נלחמת בחזרה (America strickes back):

מכרה של מידע ומיומנויות שימושיים יכולה להיקרא משחק אמריקה משיבה מלחמה - בעלילה שלה היא מאוד דק ועדין ארוג לתוך תכונות יפות של הטבע ונופים מרהיבים, יחד עם הטבח האכזרי וקרבות, שהוא לא העובדה שהקרב נגד הטרור לנצח את החשבון שלך. לא משנה מה אתגרים לא הייתי עומד בחזית של כל אחד מאיתנו - השאלה של ביטחון ושלומה של החברה באופן ברור ביותר שעמד, ולכן אני ממליץ לך להיות מאומן כי הצעה זו כמו משחק של סימולטור ירי המלחמה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות