משחק פינגוויני ספורט באינטרנט

                                  Pingu Sports קחשמ

פינגוויני ספורט (Pingu Sports):

.חרקה תרעמ ונמטנ ויה םיניווגניפ ינש .ושאר לעמ גלשה ישוג תא רובשל םיכירצ םה ,ןאכמ תאצל ידכ .גלשה ךותמ תחלצה שאר תא וקסרת הלעמ ףועל ,הדנדנ לע םיצפקמ םהיתולועפ תא םאתל םיכ .םיציח - לוהינ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות