משחק שבלתהל ןמטאב באינטרנט

                                  Batman Dress Up קחשמ

שבלתהל ןמטאב (Batman Dress Up):

.לעה רוביג ישוק הידעלבש ,תדחוימ הפילח שובלל ךילע הליחת ךא ,Batmobile עוסנל ןמט .בהוא יכה התאש דחא וא בצמל םיאתמה תא רוחבל רוזעל ,יפוא םילדומ רפסמ לש ןוראב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות