משחק 501 דארטס באינטרנט

                                  501 Darts קחשמ

501 דארטס (501 Darts):

.לובסל אל ידכ ביריה םע םחליהל תידוחיי תונמדזה אוה הז יכ ,םיצח ידוחיי קחשמ אוה .ףיכה ליבשב קר קחשלו םיליגרה םיקוחה םע ליחתהל ךל ףידע לבא ,ףסכה םע קחשל לוכי ו .ףולאה ראותב ךממ קיחרי ךלש תועטה לכ יכ ,ריהז בושיח רחאל חול ךרוצ לע קורזא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות