משחק Haluz באינטרנט

                                  Haluz קחשמ

Haluz (Haluz):

.הלש תונומתה םע םכתא עיתפי ינדיתע קחשמ .הזה לזאפב ךלש החלצההו תומדקתהה םיעייסמה ךביבס הלאה םירבדה תא אוצמלו בושחל המ .ךלש דביא טירפ אוצמל ךל רוזעל םילוכיש םיטירפ לע ץחל - רבכעב שמתשהל ,טולשל ידכ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות