משחק רבדמה ץורמ באינטרנט

                                  Desert Race קחשמ

רבדמה ץורמ (Desert Race):

.םיצימאה םיזחופה רובע בינגמה יכה ץורימה לולסמ ןגרואמ הנה זא ,תועסונ תוריישה לע .ןמויסב ןושארה תויהלו ויבירי לכ תא םידקהל הסנמ ,םביל ץמוא תא גצה .תוניפל המכוחב םיאתהל טרופס תינוכמ הציאמ !שיבכה לע ראשיהל ריחמ לכב קר

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות