משחק לאיור הטטק באינטרנט

                                  Brawl Royale קחשמ

לאיור הטטק (Brawl Royale):

.תחא הכמב קר ךתוא גורהל לוכיש ברק םחול-הדלי יגולותימ רוצי להנל לכות הז ןפוד אצ .ןושארה תוכהל תוסנל םיליחתמ דימ דובעל ליחתהל וננוכתת ,זא .ולש תוקינכטה תועצמאב ביואה תא ףוקתל .ינשל קחשל לוכי התא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות