משחק להרוס את העיר באינטרנט

                                  Demolition City קחשמ

להרוס את העיר (Demolition City):

.םימוגפ ,םינשיה םיניינבה תא ץצופל - דואמ תניינעמ הדובע ךל שי .טימניד היהי תישיאה ותושרבש ,ךכ םשל .לבגומ רפסמ קפנות התאש המרב .יקפוא םיבכוש ןוטבה תוריק לכש ךכ ,ץפנ ירמוח תא םקמל רגתאה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות