משחק באטמן התקפות על Gotem באינטרנט

                                  Batman Gotham City Rush קחשמ

באטמן התקפות על Gotem (Batman Gotham City Rush):

.בזע ריעב דחא ףא לש הזה רבדמב .רבע לכל ורזפתה םישנאה לכ .ןיבהל חילצה אל ,ריעה תא ובזע םישנא ,יהשלכ הביסמ .הרק המ ררבל ידכ ריעל תכללו ןמז זבזבל אל טילחה ןמטאב .ותוא סורהל םילוכיש םילושכמה לע קסרתהל ול םינתונ אלו ןמטאב להנ .קחשמה ךלהמב תורישי ךוניח

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות