משחק אנטי שאנטי באינטרנט

                                  Anti Shanti קחשמ

אנטי שאנטי (Anti Shanti):

.וידי תא ביצהל ,ןטוטהל ירודכ טטהלל רוזעל ךל גצוי קחשמה .טטהלל רשא ,ךלומ עיפוה רבג ,קחשמה תא ליחתמ התאש עגרב .עקרקה לא לופיל אל םירודכה יכ חיטבהל תנמ לע םישרדנ םתא .םירודכ לש רתוי בר רפסמ היהי ובש ,אבה בלשל רובעל ידכ בזוע ,לוכי התא ,הז ירחא ך
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות