משחק שומר חיות באינטרנט

                                  Animal Keeper קחשמ

שומר חיות (Animal Keeper):

.תופיצרב השולש לש שדח קחשמ רנא'ז .םייח ילעב לש הצובקה התוא תא ךל שי הזה קחשמב ,שדחמ ךירצש דחא עבצב םירודכ םע קח .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ רופסי אוה הרובעש ,דיימ ויהי אל רבכ םה זא ,תוהז תויח שולש
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות