משחק Etherena Beta באינטרנט

                                  Etherena Beta קחשמ

Etherena Beta (Etherena Beta):

.טלוש התאש תומד רוחבל ךירצ התא ,ליחתהל ידכ חתפמה ב שמתשהל ךירצ התא קזח ביוא קרב ףוקתל ידכ .הבירי הפקתהה תא ףקשת רשא ,הדיחיה תא םישל ךירצ התאש חכשת ךילע ,ןכ ומכ .םינוויכה לכמ ךלש תומדה תא הסכמה ,הלודג הרעקב רייצ אוה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות