משחק Fragger באינטרנט

                                  Fragger קחשמ

Fragger (Fragger):

.םהמ רטפיהל בייח התא ,םיעודי אל םירוצי תויצטומ רודחל לחה יאבצה סיסבה לש חטשה ל .םינומיר היהת היעבה תא רותפל רתויב הבוטה ךרדהש טילחה ונלש רוביגה .תורטמה לכב עגפ ןומירשתויהל ףואשל ךירצ התא ,ביואהלש םינוש םירפסמ םע ושגפיתש תו .ידיימ וניא ץוציפה,תלבגומ תשומחתה תומכ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות