משחק Monstars דגנ תוומ באינטרנט

                                  Death vs Monstars קחשמ

Monstars דגנ תוומ (Death vs Monstars):

.תוער תוחור ןיב המחלמה הצרפ ,םימשב .לוכי אל םירחא םיבמוז לכ ענכיהל אלו ,תוומ אל םג .םיברתמ ןמזה לכ םה םיבמוז תאו ,טועימב תוומ .תוומ וסרהי חטב םה זא ,תוזירזבו דואמ רהמ םיגרוה אל םה םא .םיבמוז רחאל םירתונש ,בהז תועבטמ ףוסיא .ילאמש רבכע ןצחל :םידקפ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות