משחק הָריִסְמ באינטרנט

                                  Delibeery קחשמ

הָריִסְמ (Delibeery):

.ךומסה רעיהמ ןולא יצע ןמ םימיעט םיטולב תנמזה דואמ םיבהוא רשא ,םימסרכמ תוליחמ ן .ותוא ליפהל אלו ,ןעמנל הרוחסה תא קפסל תולקב הדומחה הרובד רוזעלו קחשמל ףרטצה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות