משחק פקמן באינטרנט

                                  Pacman קחשמ

פקמן (Pacman):

.Pacman קחשמה לש תיחכונה המרב םיפסונ םיסונוב תונבלה תודוקנה לכ תא ףוסאל .םיאפר תוחור עונמלו ץחה קירפ םיבוהצ תוחתפמה לע טולשל ,תאז תושעל ידכ .בוש םיביואו לגנו' גה ךרד שדשדל ךירצ היהיו הפמה תליחתב עיפוי התא זא ,ךתוא וספת
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות