Santa Rich Mine 2 X-Mas קחשמ

סנט כורים 2 Rodzhestvo (Santa Rich Mine 2 X-Mas):

מערות תת קרקעיות עם צעצועי חג המולד יקרים ומטילי זהב - היא מקום מסתורי, לאן זה הולך העליז dedok סנטה קלאוס שלנו. הוא לא רק מנסה לקבל מתנות, אבל זהב! המשימה שלך היא לעזור לו לאסוף את הצעצועים ומטילי זהב. לנתק את החוט שמחזיק צעצועים כדי להכות אותם ככל האפשר בשק חסרת ממדי סנטה קלאוס, כורת זהב.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות