משחק ההרפתקה הגדולה של פנדה באינטרנט

                                  Panda's big adventure קחשמ

ההרפתקה הגדולה של פנדה (Panda's big adventure):

.אלמ ךל תייצל הנכומ הנטקה הדנפ .הזל הנכומ איה ,לודג ןקתפרה אוה הז ,לכה ירחא .ךלש הקלחמב היהי המ .העוט אל התאו ,רדסב רבע לכהש האור התאש עגרב ,ךלש תוארוהה לכ תא אלמי הז .הסובתב דואמ בזכאתת הנטק הדנפ ,לכה ירחא .הקופתה תא אוצמל תוריהמב התאו ,דחפת ולכות םימוסחמו זא ןוכנ לכה השוע התא םאו
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות