משחק 2 תיאשמ שא באינטרנט

                                  Fire Truck 2 קחשמ

2 תיאשמ שא (Fire Truck 2):

אתה - הנהג של משאית כיבוי אש, בדרכם לסייע למי שיש לו אש. והמשימה שלך היא להגיע לאש שלך נלחמת במהירות אפשרית. זכור כי כמה מהר אתה מגיע, תלוי ברווחתם של הקורבנות. לכן, מהירות הנסיעה, ודא שהמכונית שלך היא לא כבדה התהפכה בדרך, אחרת כישלון לעצור אותך מגיע בזמן.