משחק ספיידר סוליטר באינטרנט

                                  Spider Solitaire קחשמ

ספיידר סוליטר (Spider Solitaire):

.שיבכעה רייטילוס קחשמה לש תירקיעה הרטמה - ןוכנה ףצרב בחרוי םיכירצש םיפלק תסיפח א K לע םימקוממ ויהי םה ובש ,הפמה תוליבח לע םיגצומ ,דחא רבכע קר לוהינ .תושדח תויונמדזה חתופ התא - שדח סיטרכ יוליג .תיתחתב םיפסונ םיסיטרכ תחקל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות