Tank 2012 קחשמ

טנק 2012 (Tank 2012):

העלילה מתרחשים במהלך מלחמת העולם השנייה. הגרמנים לא רוצים לוותר על השטח שהם משועבדים. המטרה שלך היא פשוטה, ומבטל מכל וכל מי שיעמוד בדרכך. השלם את המשימה שלך כדי לשחרר את המדינה מהנאצים, להציל אזרחים מעול שעבוד כדור הארץ. אתה מספר מכלית יש לזכור את זה!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות