Castaway Island Tower Defense קחשמ

הגנת איילנד (Castaway Island Tower Defense):

במהלך המשחק אתה צריך להגן על האי כדי ליצור הגנה של האי, שירד מן העצים גדלים מגדל ירי שיהרוס את האויב ברגע שהוא יהיה בטווח של המגדלים שם. לאסוף זהב, שירד ממפלצות ולבנות מגדלים חדשים, כאויב יגביר את התקפותיהם במאמץ לחדור לפנים הארץ.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות