Battle Heroes 2012 קחשמ

קרב גיבורים 2012 (Battle Heroes 2012):

משחק קרב גיבורי 2012 אתה צריך לעבור מספר רב של קרבות שונים, המתקיימים ביבשות שונות. אתה יכול להשתמש בכלי הרכב בצד והרבה חיר שלך. ואתה תתמוך אוויר התעופה. נצח נצחון נוסף, אתה מקבל את ההזדמנות כדי לפתוח יחידה חדשה או אחר לשפר את הבסיס שלהם.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות