Demonrift TD קחשמ

שדים לפצל (Demonrift TD):

במהלך המשחק תצטרך לפצל את השדים הפכו את ההגנה הראשית של המדינה כולה כדי להציל אותה מכיבוש על ידי שדים רעים. כדי למנוע זאת, תצטרך להשתמש בכוחות הקיימים שלך, יוצר הגנה חזקה שלהם. לאחר כל יום תוכל ללמוד לוחמים חדשים שיחזקו את ההגנה שלך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות