משחק שודדי ים קהה באינטרנט

                                  Pirates of the Stupid Seas קחשמ

שודדי ים קהה (Pirates of the Stupid Seas):

שודדי ים קהה תחת הנהגתך שדדה ספינות סוחר ולעסוק באוניות הצבאיות. כדי להטביע את הספינה, אתה צריך לבחור בדרך הנכונה והאחראית של אבקה, אשר יהפוך את זריקה מדויקת. שוקע ספינה, להרים מהמשטח של הים, כל מה שהוא בעל ערך.