Apple Shooter Champ קחשמ

אליפות ירי על תפוחים (Apple Shooter Champ):

בתפוחי ירי משחק האליפות אתה צריך לירות את התפוח מהראש של בחורה שנמצאת במרחק ממך. לזריקה מוצלחת למטרה בזהירות, בחירת הנתיב ועוצמת החבטה. אם אתה מכה את התפוח, את המרחק בינך יגדל, וכן הלאה. זריקה לא תצטרך לחזור עליו, אך לא יותר משלוש פעמים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות