משחק ללוצ ףילק באינטרנט

                                  Cliff Diver קחשמ

ללוצ ףילק (Cliff Diver):

.קוצממ הסיטה לש הריוואה תא שוחל .םיסונוב ברקתהל םיצחה ישקמ תועצמאב ךרוצה םע ךלש תומדה לש העונתה טלוש .ךלש תומדה לש םייחה תא ליצהלו םתוא soberёsh התא םא ,קחשמב הבוט האצות גישהל לגו .קחשמה ינפל םייסל ךרטצת תרחא ,עוגפל אל ךל תפכא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות