משחק רודכה תא ליצהל באינטרנט

                                  Save The Ball קחשמ

רודכה תא ליצהל (Save The Ball):

.תודוכלמ םע רדחב דורשל רודכל רוזעל ךרטצת שדחה Save The Ball קחשמ .יארקא ןפואב הענ םכלש תומדה וכרד רוגס רדח תוארל ולכות ךסמה לע םכ .המ ןמזל הרקתהו תוריקהמ ועיפוי םידח םיצוק .םתיא דדומתהל ךרטצי אל ךלש רוביגה .בוביסה תא דבאת התאו תומי ךלש רוביגה ,הרקי הז םא .רבכעה םע וילע וצחל ךרוצה תדימבו ךסמב בטיה וננובתה ,ןכל .ותעונת לולסמ תא תונשלו רודכה תא קורזל ולכות ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות