משחק / םיבמוז תאיצמ באינטרנט

                                  Finding Zombies קחשמ

/ םיבמוז תאיצמ (Finding Zombies):

.ךלש Finding Zombies יאבצה סיסבה תא םיפיקתמה םיתמה תפקתמב םחליהל .םכלש ןוויכל ועוני םיבמוז וכרואלש םיוסמ רוזא ךסמה לע םכלומ תוארל .רבכעה תרזעב תוריהמב םהילע ץוחלל ליחתהלו ךלש םידעיה תא רוחבל ךרט .ביואה תא דימשתו םהב הכת ,ךכיפל .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל איבי גרוה התאש יבמוז לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות