משחק תיעבט לע הרטשמ באינטרנט

                                  Paranormal Police קחשמ

תיעבט לע הרטשמ (Paranormal Police):

.םייעבט םיעוריא תרקוחה הקלחמ שי הרטשמבש ךכב םלוכמ הנוש םכלשמ ךא .תויורזומ ינימ לכ ןאכ םירוק תובורק םיתיעל לבא ,ואלפתת .עושו'ג יאלקחל הנודו' גרו'ג םישלבה וארק םושלש .ולש הנשיה השוטנה הווחה דיל ןטק' גטוקב רגו ןמזמ שרפ אוה .תוהכ תויללצו הלילב םשמ ועיגה ,ותוא דירטהל ולחה םיגירח םילילצ הנ .םיימוקמ םירענ וא םיאפר חור :םש בבוש ימ קודבלו תיעבטה הרטשמל בור

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות