משחק םיעונפוא יצורמ באינטרנט

                                  Highway Rider Motorcycle Racing קחשמ

םיעונפוא יצורמ (Highway Rider Motorcycle Racing ):

.ךממ הלחתה תדוקפל חור רצוקב הכחמ אוהשכ ,התצה תא קילדה רבכו עונפו .םינימז אל ןיידע ראשהו ,עונפואו דחא רוביג קר - טעמכ הרירב ךל ןיא .םישדח םיינפוא תונקל ךליבשב ףסכ ךוסחלו תוטנוס ףוסאל לכוי ךלש רוב .םוקימ רוטלומיס רוחבל לוכי התא ,בכרלו תורחתהל הצור ךניא םא .ריהמ שיבכ יעונפוא יצורימב תורסח תוינפ ,םיקירט עוציבב ,תוריהמה ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות