משחק תיפוסניא הסיט באינטרנט

                                  Endless Flight קחשמ

תיפוסניא הסיט (Endless Flight):

.תמיוסמ ךרדב םיימשה דע ףועלו סוטמ לש הגהה דיל תבשל וכרטצת ,Endle .םדקתיו תוריהמה תא הגרדהב ריבגיש סוטמ ךסמה לע םכלומ תוארל ולכות .רבכעה םע ךסמה לע ץוחלל ךרטצת ,ספטל ול םורגל וא ריוואב ותוא ריאש .םתיא תויושגנתהמ ענמיהלו םביבס ףועל הסנ ,םילושכמב לקתנ התא םא .ריוואב םייולתש םינוש תועבטמ ףוסאל םג הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות