משחק םיסוטמ רוטלומיס יא תועיסנ באינטרנט

                                  Airplane Simulator Island Travel קחשמ

םיסוטמ רוטלומיס יא תועיסנ (Airplane Simulator Island Travel):

.םיראופמ םיסוטמ השולשל הכחמ התא םיסוטמ רוטלומיס יאה תויצלומיס קח .םיסלפמ רשעל וכלת םשל ,םיקוחר םייאל סוטל ידמל םימיאתמ םלוכ ךא ,ם .רויס ךורעל ,ןעטמ ריבעהל ,םישנא ףוסאלו ליצהל :תיפיצפס המישמ אלמל .דואמ תונכוסמ תויהל תולוכי תומישמ המכ ,ךתוא זיגפהל רשפא .סיסבל החלצהב רוזחלו תומישמה לכ תא םילשהל תנמ לע סוטמב תונמוימב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות