משחק יבמוז דגנ תצלפמ תיאשמ באינטרנט

                                  Monster Truck vs Zombie קחשמ

יבמוז דגנ תצלפמ תיאשמ (Monster Truck vs Zombie):

.תישילשה םלועה תמחלממ םילוצינ שפחמו ץראה יבחרב ותיאשמב עסונ ק'ג .הלאה תואקתפרהב ול רוזעל ךרטצת יבמוז דגנ תצלפמ תיאשמ קחשמב התא .השק חטש ךרואל ותינוכמב דדומתי ךלש רוביגה .ךפהתהל הל תתל ךרטצת אל הנוכמב יאשחב הטילשב התא .םייחה םיתמב ולקתת ךרדה ךרואל .וז ךרדב םתוא דימשהלו ךתינוכמב םיבמוז ספטל ךרטצת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות