משחק ריווא ץורמ באינטרנט

                                  Air Race קחשמ

ריווא ץורמ (Air Race):

.םישגרמ םיצורמב קלח תחקל םכתא ןימזהל םיצור ונא שדחה ריוואה ץורימ .םינוש םיסוטמ ימגד ןיב ומייקתי םה .תמיוסמ ךרדב רהמל ,תוריהמ הגרדהב גישהלו םיימשל ותוא םירהל ךרטצת .ךסמב בטיה ןנובתה .וז ךרדב ופועי םכיבירי לש סיטה ילכ .םלוכ תא ףוקעלו ריוואב םינוש םינורמת עצבל ךרטצת ךלש סוטמב תוישפו .ךלש ךרדב ועיגי סונוב יטירפ ,תובורק םיתיעל .םירחא םיסונוב וא תופסונ תודוקנ לבקל ידכ םתוא ףוסאל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות