משחק םדה םרז באינטרנט

                                  Bloodstream קחשמ

םדה םרז (Bloodstream):

.םירוחש םימסק לגרתל לחהו עורה דצל רבעש םסוק אוה םדה םרז קחשמה רו .רתויב קזחל ךופהלו עדיה לכ תא גישהל - דבלב תחא הרטמ ול שיו הרזח .קיתע די בתכ רתסומ םש ,תוקיתע תוברוח שפחל םכילע ךכ םשל .םהלש םימסקה בטימ ,םימדוק םיפשכמ לש המכוחה לכ תא ליכמ אוה .הנאמ םוקישו יופירל םייוקיש שולש המכ שוכרלו תונחב טיבהל רתוימ הי .םימסק תושעל ליעות איה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות