משחק םינפ עבצ תביסמ באינטרנט

                                  Face Paint Party קחשמ

םינפ עבצ תביסמ (Face Paint Party):

.תדמול איה הב הטיסרבינואב הכרענש תקתרמ תורחתב ףתתשת הנא הריעצה ה .הזל ןנוכתהל הל רוזעל ךרטצת םינפה עבצ תביסמב התא .הינפמ םימומ ריסהל ךרטצת ,לכ םדוק .תדחוימ הקיטמסוקב שמתשהל ךרטצת ךכ םשל .הינפ לע רופיא יחרמ ,ןכמ רחאל .הדליה לש הינפ לע םושיר יהשוזיא רייצ ,םידחוימ םילוחכמו םיעבצ תרז .םיטישכתו םיילענ ,הידגב תא ורחב ,ןכמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות