משחק FRVR לגרודכ באינטרנט

                                  Soccer FRVR קחשמ

FRVR לגרודכ (Soccer FRVR):

.רודכה תא קורזל ךירצ התא וב ,ליגר לגרודכ דעי היהת FRVR לגרודכב ך .זוזל ליחתת זאו ,תקיודמ העיגפ לכ ירחא םוקימ הליחת הנשתו תשרב תאצ .השדח תועמשמ לבקי קחשמהו ,והשמ קיזחה אוה ,רעשב עיפוי רעושה זאו .ליעפ ןפואב ךל עירפי רעושה תעכ ךא ,בוביסה תורטמל סנכיהל ךירצ בוש .דחא אלו ןגמל ףרטצי אוה דיתעב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות