משחק לופטופ רפוס באינטרנט

                                  Super Footpool קחשמ

לופטופ רפוס (Super Footpool):

.םייביטרופס םירנא'ז לש הזה ןיינעמה ליהמתב קחשל ךתוא םינימזמ ונחנ .שרגמה לע םיצר םילוגע םיבבש .לגרודכ רודכ םהיניבו .םהילא ותוא ברקל תוחפל וא ,רעשל ותוא עולקל הסנת ,בשחמה םע רודכה .ךתוא סיבהל יוכיס ןיא ךלש בירילש ךכ םיקיודמ םימוליצ עצבל הסנ ,זי .הרטמ םע לגרודכ שרגמב תשחרתמ הלועפהש ןוויכמ ,לגרודכל המוד ןיידע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות