משחק יפוסניא םיינפוא ץר באינטרנט

                                  Infinite Bike Runner קחשמ

יפוסניא םיינפוא ץר (Infinite Bike Runner):

.םיעונפוא יצורמ תויורחתב ופתתשתו Minecraft םלועל וסנכת ,רנאר םיי .םיביתנ תבורמ ךרדב םיוסמ קחרמ עוסנל ךרטצת ךלש תומדה .תוריהמ גישתו המידק רהמת ךלש תומדה ,תרעצמה לקמ תכיפה ךות .םינוש םיגוסמ םילושכמ וררועתי ונרוביג לש העונתה ךרדב .םיביתנ ףלחלו ,שיבכה לע ןרמתל ךלש רוביגה תא ץלאל ךרטצת ,הרקב יצי .ץורימב קחשת זא ,לושכמב לקתנ ךלש רוביגה םאש רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות